[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Сторінка 1 з 11
Форум » Віртуальні предметні кабінети » Кабінет молодшої школи » Компетентнісний підхід в початковій школі (Засідання методоб'єднання вчителів молодшої школи)
Компетентнісний підхід в початковій школі
ЗОШ№6Дата: Понеділок, 31.10.2011, 21:14 | Сообщение # 1
Школа
Компетентнісний підхід в початковій школі

(текст презентації)

Мета.
Створити умови для становлення готовності вчителів початкових класів до реалізації компетентнісного підходу в навчанні школярів.

Завдання.
Сформувати у членів методичного об’єднання наступні компетенції:
вміння здійснювати самоаналіз професійної діяльності;
вміння здійснювати навчальне співробітництво і професійну комунікацію для вирішення практичних завдань навчальної та педагогічної діяльності;
вміння проектувати урок.
Розробити систему заходів з формування ключових компетенцій учнів у спеціально спроектованому освітньому середовищі початкової школи.

Форма проведення: презентація педагогічної ідеї.

ОБЛАДНАННЯ

«Концепція загальноосвітньої середньої освіти (12-річна школа)».
Картки для поділу на групи.
Наочні посібники для рефлексії.
Роздатковий матеріал для вивчення змісту різного роду компетенцій.

ПЛАН

1.Психологічний настрій „Все в твоїх руках”.

2.Входження в тему (метод „Асоціації”).

3.Теоретичне введення.

4.Робота в групах:

поділ на групи (метод „Класичні трійки”);
вивчення в групах змісту різного роду компетенцій (метод „Опрацювання теми в групі”);
розробка групами системи заходів з реалізації компетентнісного підходу на уроці в початковій школі (метод „ Дерево рішень”).

5.Обмін досвідом: „А я роблю так”.

6.Рефлексія „Все в твоїх руках”.

ХІД ЗАСІДАННЯ

1.Психологічний настрій „Все в твоїх руках”.

Притча.
Жив мудрець,який знав усе.Один чоловік захотів довести,що мудрець знає не все.Затиснувши в долонях метелика, він запитав:„Скажи, мудрець, який у моїх руках метелик: мертвий чи живий?”
А сам думає:„Скаже живий- я його придавлю руками, скаже мертвий-випущу”.
Мудрець,подумавши,відповів:„Все в твоїх руках”.

У наших руках можливість формувати особистість:
• допитливу, яка цікавиться, активно пізнає світ; • вміє вчитися, здатна до організації власної діяльності; • поважає і приймає цінності сім'ї та суспільства, історію і культуру кожного народу; • доброзичливу, яка вміє слухати і чути партнера, яка поважає свою і чужу думку; • готову самостійно діяти і відповідати за свої вчинки.

Входження в тему (метод „Асоціації”)

Які асоціації виникають у вас, коли чуєте слово „компетентність”?
(Слова повинні починатися з букв даного слова).
К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Т
Н
І
С
Т
Ь

К-креативність...
О-організованість…
М-модернізація…
П-планування…
Е-ерудованість…
Т-толерантність…
Е-ефективність…
Н-новизна…
Т-творчість…
Н-науковість…
І-інноваційність…
С-співробітництво…
Т-терпимість…
Ь

3.Теоретичне введення

Що таке компетенція і компетентність?

Компетенція-необхідний комплекс знань,навичок,відношень (ставлення) та досвіду,що дозволяють ефективно здійснювати діяльність або певну функцію.
Компетентність-загальна здатність особистості (яка характеризується складними уміннями, навичками, які базуються на знаннях), що дозволяють ефективно здійснювати діяльність або певну функцію.
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) проголошує освіту ХХI століття освітою для людини.Її стрижень-розвиваюча,культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблеми, прагне змінити на краще своє життя та життя своєї країни.

Виходячи з концептуальних положень, середня загальна освіта має забезпечити умови для всебічного розвитку учнів.
Реалізація цієї мети вимагає осучаснення змісту шкільної освіти таким чином, щоб випускники 12- річної школи могли б швидко адаптуватися в самостійному житті, цілеспрямовано використати свій потенціал, як для самореалізації в професійному і особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави.
Вчені визначили основні проблеми, з якими зустрічаються вчителі в цьому тисячолітті:
постійне ускладнення змісту освіти;
ускладнення проблем виховання;
розв‘язання складних професійно-педагогічних проблем;
робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.
Усе це може здійснювати тільки вчитель з високою професійною компетентністю, розвинутими творчими здібностями, високим рівнем ерудованості,здібностей до безперервної освіти.

4.Робота в групах

Вивчення в групах різного роду
компетенцій
(метод „Опрацювання теми в групі”).

Інформаційна компетенція

Виражається в уміннях самостійно: інтерпретувати систематизувати, критично оцінювати і аналізувати отриману інформацію з позиції розв'язуваної задачі, робити аргументовані висновки, використовувати отриману інформацію при плануванні та реалізації своєї діяльності в тій чи іншій ситуації, структурувати отриману інформацію, представляти її в різних формах і на різних носіях, адекватних запитам споживача інформації.

Комунікативна компетенція

Виражається в уміннях самостійно: вступати в контакт з будь-яким типом співрозмовника (за віком, статусом, ступеня близькості і знайомства і т.д.), враховуючи його особливості; підтримувати контакт у зверненні, дотримуючись норм і правил спілкування, у формах монологу та діалогу, а також з використанням засобів невербального спілкування; слухати співрозмовника, проявляючи терпимість до чужої думки; висловлювати, аргументувати і в культурній формі відстоювати власну думку; грамотно вирішувати конфлікти у спілкуванні; змінювати при необхідності свою мовну поведінку; оцінювати успішність ситуації спілкування; коректно завершувати ситуацію спілкування .

Проблемна компетенція

Виражається в уміннях самостійно:
виявляти проблему в ситуаціях надлишкової інформації; формулювати мету; ділити мету на ряд послідовних завдань; знаходити альтернативні шляхи і засоби вирішення завдань, в тому числі оцінювати необхідність і засоби вирішення завдань; реалізовувати вибрані шляхи і засоби розв'язання проблеми; оцінювати ступінь проблеми і характер досягнутого просування.

Самоосвітня і громадянська компетенції

Самоосвітня компетенція. Виражається в готовності людини до безперервної самоосвіти, саморозвитку, професійного та особистого зростання, вміння конструктивно виходити з криз розвитку. Громадянська компетенція. Готовність адекватно виконувати соціальну роль громадянина своєї держави і патріота своєї Батьківщини, включає момент соціально-культурної самоідентифікації, патріотичні цінності, правові та політологічні знання, виборчим вміння і т.д.

Розробка групами системи заходів
з реалізації компетентнісного підходу
на уроці в початковій школі
(метод „Дерево рішень”).

1. У початковій школі компетентнісний підхід повинен реалізовуватися шляхом формування у школяра системи ключових компетенцій, що складають його суб'єктивний досвід. Формування суб'єктивного досвіду має відбуватися за допомогою засвоєння змісту початкової освіти, представленого в різних сферах соціального досвіду: • предметних знань (результат: «Я знаю ...»); • загальнопредметних умінь («Я вмію ...»); • творчості («Я створюю ...»); • в емоційно-ціннісній сфері («Я прагну ...»). 2. Основним результатом діяльності вчителя початкових класів не повинна стати система знань, умінь і навичок сама по собі, а набір ключових компетенцій учнів в інтелектуальній, правовій, інформаційній та інших сферах особистості та створення умов для її реалізації. 3. Необхідно на перший план висувати не інформованість учня, а вміння вирішувати виникаючі в житті проблеми. 4. В якості результатів навчання розглядати не суму завчених знань, умінь і навичок, а здатність діяти в різних проблемних ситуаціях. . Зміна моделі освіти вимагає перш за все зміни самого вчителя, готового досягати соціальних, комунікативних, інформаційних компетенцій, толерантності, самоосвіти і практико-орієнтованих знань і умінь в учнів.

5.Рефлексія „Все в твоїх руках”.

На аркуші паперу обводять ліву руку. Кожен палець - це якась позиція, за якою треба висловити свою думку. Великий - для мене було важливим і цікавим ... Вказівний - з цього питання я отримав конкретну рекомендацію ... Середній - мені було важко (мені не сподобалося) ... Безіменний - моя оцінка психологічної атмосфери ... Мізинець - для мене було недостатньо ...
 
Форум » Віртуальні предметні кабінети » Кабінет молодшої школи » Компетентнісний підхід в початковій школі (Засідання методоб'єднання вчителів молодшої школи)
Сторінка 1 з 11
Пошук:

Ми на карті
Контактна інформація
Коломия
78200
вул.Леонтовича, 14


22853, 32786 school6.6@ukr.net

Ми ВКонтакті Сторінка на Facebook

Сторінка Зворотнього зв"язку
Мапа сайту
Відкрити